माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

माईजोगमाई गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Address: 
माईजोगमाई १, नयाँबजार, इलाम
Telephone: 
०२७४११०४४
Email: 
maijogmaigaupalika@gmail.com
Latitude: 
26.9538574
Longitude: 
88.0207242