माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

वडा नं. १ कार्यालय भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र आवह्वान सम्बन्धि सूचना