माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६६ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 08/13/2019 - 12:21 PDF icon ६६ औं कार्यपालिकाको बैठक क.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६५ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 08/13/2019 - 12:00 PDF icon ६५ औ कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६४ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 08/12/2019 - 14:23 PDF icon ६४ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६२ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 07/30/2019 - 13:19 PDF icon ६२ औं कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६१ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 07/08/2019 - 12:45 PDF icon ६१ औं कार्य पालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६० औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 06/09/2019 - 12:44 PDF icon ६० औ गाउँकार्यपालिकाो निर्णय.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५९ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 06/09/2019 - 12:39 PDF icon ५९ औ गाउँपालिकाको निर्णय .pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५९ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/28/2019 - 16:02 PDF icon ५९ औ कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५८ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/28/2019 - 15:42 PDF icon ५८ औं कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५७ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/09/2019 - 13:10 PDF icon ५७ औ कार्यपालिकाको बैठक.pdf

Pages