माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७६ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/09/2019 - 16:18 PDF icon ७६ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७५ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/09/2019 - 16:17 PDF icon ७५ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७४ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:40 PDF icon ७४ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७३ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:39 PDF icon ७३ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७२ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:38 PDF icon ७२ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 12/01/2019 - 12:25 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७१ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:14 PDF icon ७१ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७० औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:13 PDF icon ७० औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६९ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:12 PDF icon ६९ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६८ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:11 PDF icon ६८ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

Pages