माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५२ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 03/18/2019 - 11:24 PDF icon CCI03182019_0001.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५१ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 02/26/2019 - 15:05 PDF icon CCI02262019_0001.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५० औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 02/20/2019 - 11:38 PDF icon CCI02202019_0003.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ४९ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 02/20/2019 - 11:35 PDF icon CCI02202019_0002.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ४८ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 02/20/2019 - 11:31 PDF icon CCI02202019_0001.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ४७ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 02/20/2019 - 11:27 PDF icon CCI02202019.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ४६ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 02/19/2019 - 15:41 PDF icon CCF02192019.pdf, PDF icon CCF02192019_0001.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ४५ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 01/06/2019 - 13:49 PDF icon ४५ औ बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ४४ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 01/06/2019 - 13:35 PDF icon ४४ औ बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ४३ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 01/06/2019 - 13:33 PDF icon ४३ औ बैठक.pdf

Pages