माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपरेटर तथा चालकको लागि दरखास्त फारम ७५/७६ 12/18/2018 - 16:37 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
Sub-engineer र Assistant Sub- engineer पदको दरखास्त फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 10:28 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
Sub-engineer र Assistant Sub- engineer पदको कार्यविवरण ७५/७६ 09/28/2018 - 10:27 PDF icon कार्यविविरण.pdf
निशुल्क प्लम्बर (पाइप फिटर) तथा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण (मेसन) तालिम आवेदन फारम ७५/७६ 09/04/2018 - 16:06 PDF icon आवेदन फारम.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 08/31/2018 - 13:35 Microsoft Office document icon व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण.doc
मालपोत तथा दस्तुर आम्दानी विवरण ७५/७६ 08/31/2018 - 13:35 File मालपोत तथा दस्तुर आम्दानी विवरण.xlsx
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भत्ता/ वृति भुक्तानी भरपाई सम्बन्धी विवरण ७५/७६ 08/31/2018 - 13:33 Microsoft Office document icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भत्ता.doc
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रगति विवरण फारम ७५/७६ 08/31/2018 - 12:54 Microsoft Office document icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रगति विवरण फारम.doc
विदा निवेदन फारम ७५/७६ 08/07/2018 - 15:05 PDF icon विदा फारम.pdf