माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माईजोगमाई गाउँपालिकाको (कक्षा ८) आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 09/04/2018 - 11:20 PDF icon कक्षा ८ आधारभूत तह परिक्षा संचालन सम्बन्धि निर्देशिका.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 09/04/2018 - 11:17 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि ७४/७५ 09/04/2018 - 11:14 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 09/04/2018 - 11:12 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको विनियोजन बिधेयक, २०७५/७६ ७५/७६ 08/21/2018 - 20:13 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिकाको विनियोजन बिधेयक, २०७५.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७५/७६ ७५/७६ 08/21/2018 - 20:07 PDF icon आर्थिक बिधेयक २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 16:36 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ७४/७५ 02/27/2018 - 16:26 PDF icon पधादिकारी आचारसहिता.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 16:05 PDF icon aarthik ain_2_2.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रका प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 12:29 PDF icon (कार्यविधि) नियमावली.pdf

Pages