माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

जीप तथा Tipper Truck खरिद कार्यको वोलपत्र आब्हान सम्वन्धि सूचना ।