माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 12/01/2019 - 12:25 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७१ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:14 PDF icon ७१ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ७० औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:13 PDF icon ७० औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६९ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:12 PDF icon ६९ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६८ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:11 PDF icon ६८ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६७ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 12:01 PDF icon ६७ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६६ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 08/13/2019 - 12:21 PDF icon ६६ औं कार्यपालिकाको बैठक क.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६५ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 08/13/2019 - 12:00 PDF icon ६५ औ कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६४ औं बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 08/12/2019 - 14:23 PDF icon ६४ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६२ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 07/30/2019 - 13:19 PDF icon ६२ औं कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

Pages