माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६१ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 07/08/2019 - 12:45 PDF icon ६१ औं कार्य पालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ६० औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 06/09/2019 - 12:44 PDF icon ६० औ गाउँकार्यपालिकाो निर्णय.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५९ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 06/09/2019 - 12:39 PDF icon ५९ औ गाउँपालिकाको निर्णय .pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५९ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/28/2019 - 16:02 PDF icon ५९ औ कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५८ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/28/2019 - 15:42 PDF icon ५८ औं कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५७ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/09/2019 - 13:10 PDF icon ५७ औ कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५६ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/07/2019 - 13:34 PDF icon ५६ औं कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५५ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 04/21/2019 - 10:44 PDF icon ५५ औ कार्यपालिकाको बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५४ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 04/21/2019 - 10:38 PDF icon ५४ औ कार्यपालिकाको बैठक .pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ५३ औं बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 04/21/2019 - 10:32 PDF icon ५३ औ कार्यपालिका बैठक.pdf

Pages