माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ४२ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 01/06/2019 - 13:11 PDF icon ४२औ बैठक.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ४१ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 11/11/2018 - 15:53 PDF icon ४१ औ बैठक २०७५-०७-१२.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ४० औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 11/11/2018 - 14:53 PDF icon ४० औ बैठक २०७५-०६-२४.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ३९ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 10/07/2018 - 11:47 PDF icon ३९ औ बैठक २०७५-०६-१९.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ३८ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 10/07/2018 - 10:57 PDF icon ३८ औ बैठक २०७५-०६-०९.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ३७ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 09/09/2018 - 11:33 PDF icon ३७ औ बैठक २०७५-०५-२२.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ३६ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 09/09/2018 - 11:32 PDF icon ३६ औ बैठक २०७५-०५-२१.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ३५ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 08/27/2018 - 14:53 PDF icon ३५ औ बैठक २०७५-०५-०८.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ३४ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 08/12/2018 - 13:01 PDF icon ३४ औ बैठक २०७५-४-२५.pdf

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको ३३ औ बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 08/01/2018 - 15:35 PDF icon ३३ औ बैठक २०७५-४-१६.pdf

Pages