माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: jitbdrilam@gmail.com
फोन नं: 9842627824, 9852685016

उपाध्यक्ष

फोन नं: 9815075077 , 9852685015

वडा अध्यक्ष (वडा न. १)

फोन नं: ९८४२६३६३८१

वडा अध्यक्ष (वडा न. २)

फोन नं: ९८४२६४०४०७

वडा अध्यक्ष (वडा न. ३)

फोन नं: ९८४४६७२५८०

वडा अध्यक्ष (वडा न. ४)

फोन नं: ९८४२७४०८००

वडा अध्यक्ष (वडा न. ५)

फोन नं: ९८६२७४६०२६

वडा अध्यक्ष (वडा न. ६)

फोन नं: ९८४२७२०६०५

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४२७४४८३८

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१५०८४०८०

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८०७९९७००१

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१५९५३६४७

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८६२६७१६०८

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८५२६८०६२४