FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

menu

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष ८०/०८१ को पूर्ण विवरण बजेट

८०/८१ 07/12/2023 - 12:01 PDF icon बजेट-080-81.pdf

कार्यक्षेत्र गत व्यय अनुमान

२०७८/०७९ 06/30/2021 - 16:39 PDF icon कार्यक्षेत्रगत व्यय अनुमान.pdf

माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मा बिनियोजित गाउँपालिका, वडा, संघिय, समानीकरण, सशर्त सम्पूर्ण बजेट

७७/७८ 08/05/2020 - 17:16 PDF icon बजेट.pdf, PDF icon बजेट२.pdf, PDF icon बजेट३.pdf, PDF icon बजेट४.pdf, PDF icon बजेट५.pdf, PDF icon बजेट७.pdf, PDF icon बजेट६.pdf

माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन ऐन

७७/७८ 08/05/2020 - 17:08 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf

माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन

७७/७८ 08/05/2020 - 17:08 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf

माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७५/७६ 08/27/2018 - 14:40 PDF icon बजेट किताब २०७५-७६.pdf

माईजोगमाई गाउँपालिका सशर्त अनुदान २०७५/०७६

७५/७६ 08/05/2018 - 16:09 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिका सशर्त अनुदान २०७५-०७६.pdf

माईजोगमाई गाउँपालिकाको २०७५/२०७६ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/05/2018 - 14:20 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिका बजेट तथा कार्यक्रम.pdf