FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

menu

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरखास्त फारम २०७८/०७९ 08/03/2022 - 16:13 PDF icon लोक सेवा दरखास्त फार्म.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फारम ७५/७६ 04/26/2019 - 11:24 PDF icon CCI04262019.pdf
मर्मत आदेश ७५/७६ 03/18/2019 - 11:10 PDF icon CCI03182019.pdf
मर्मत आदेश ७५/७६ 03/13/2019 - 12:23 PDF icon CCI03132019_0001.pdf
भ्रमण आदेश ७५/७६ 03/13/2019 - 12:21 PDF icon CCI03132019.pdf
विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस फारम ७५/७६ 03/06/2019 - 16:56 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका.pdf
आधारभूत सिलाई कटाइ तालिम र मोबाइल रिपेयरिङ तालिम आवेदन फारम ७५/७६ 02/19/2019 - 15:29 उपलब्ध छैन
अपरेटर तथा चालकको लागि दरखास्त फारम ७५/७६ 12/18/2018 - 16:37 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
Sub-engineer र Assistant Sub- engineer पदको दरखास्त फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 10:28 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
Sub-engineer र Assistant Sub- engineer पदको कार्यविवरण ७५/७६ 09/28/2018 - 10:27 PDF icon कार्यविविरण.pdf

Pages