माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आय व्यय २०७८/०७९ 06/26/2021 - 13:57 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको करार शिक्षक, बाल विकास केन्द्रका स.का. र विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि- २०७७ ७७/७८ 10/21/2020 - 15:16 PDF icon CamScanner 10-21-2020 15.09.31.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ७७/७८ 07/08/2020 - 09:47 PDF icon for web.pdf
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/06/2019 - 15:59 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाबाट गरिने बजारअनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:41 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:26 PDF icon माईजोगमाई गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:20 PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि....pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 12:01 PDF icon ३ गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन - maijogmai.pdf
माईजोगमाई गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 11:31 PDF icon १ कृषी ऐन २०७५- final.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 10:25 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ - final .pdf

Pages