माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पुन बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७७/७८ 04/08/2021 - 13:31 PDF icon pdf305.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना ।

७७/७८ 03/03/2021 - 13:11 PDF icon pdf251.pdf, PDF icon pdf252.pdf

विद्युतिय बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/26/2021 - 12:34 PDF icon pdf240.pdf

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 01/22/2021 - 12:13 PDF icon pdf191.pdf, PDF icon pdf194.pdf

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना।

७७/७८ 01/13/2021 - 15:43 PDF icon pdf163.pdf

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 12/06/2020 - 10:47 PDF icon pdf125.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सूचना ।

७६/७७ 05/28/2020 - 10:37 PDF icon CCF_000026.pdf

विद्युतिय खरिद प्रणालीमा (e-GP) बोलपत्र दाखिला गर्ने पुनः म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 05/03/2020 - 16:39

विद्युतिय खरिद प्रणालीमा (e-GP) बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 04/19/2020 - 11:34 PDF icon CCI04192020.pdf

विद्युतिय खरिद प्रणालीमा (e-GP) बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

७६/७७ 04/03/2020 - 10:54 PDF icon CCI04032020.pdf

Pages