माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

विद्युतिय खरिद प्रणालीमा (e-GP) बोलपत्र दाखिला गर्ने पुनः म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।