माईजोगमाई गाउँपालिकामा तपाईलाई स्वागत छ !!! गाउँपालिकाका सूचनाहरु मोबाइल मार्फत सुन्नका लागि १६१८०२७४११०४४ डायल गर्नु होला, धन्यवाद ।

तपाईले वडा कार्यालयबाट कस्तो बिल प्राप्त गर्नु भयो?

अन्लाईन
78% (7 votes)
हातले काटेको
22% (2 votes)
Total votes: 9