FAQs Complain Problems

बाटो अनुगमन गर्दै

Read More

माईजोगमाई गाउँपालिकाको केन्द्र नयाँबजार

Read More

जेष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानो कपडा वितरण

Read More

जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम

Read More

१५ गाउँ औं अधिवेशन २०८०

Read More

१५ गाउँ औं अधिवेशन २०८०

Read More

menu

Letter of Intent

दस्तावेज: 

Pages

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9852685521
kbasnet2075@gmail.com
छैटौं अधिकृत
९८४२६४७१४१
maijogmaigaupalika@gmail.com